DVV fietsverzekering

vanaf € 3,70 p/m

DVV verzekeringen biedt verschillende fietsverzekeringen aan:

 • Fietsverzekering Omnium.
 • Fietsbijstand.
 • Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid elektrische fiets.

Fietsverzekering Omnium DVV

Wanneer u een nieuwe fiets heeft aangeschaft is het een fijn gevoel om beschermd te zijn tegen eventuele schade. Of in het ergste geval wanneer uw fiets gestolen wordt. Wanneer dit gebeurt zal de DVV een vergoeding uitkeren. Er zijn natuurlijk uitzonderingen en bepaalde eisen wanneer u een fietsverzekering afsluit. De belangrijkste punten zijn hieronder opgesomd:

 • De volgende fietsen vallen onder de verzekering: all-terrain bikes, stadsfietsen, pedelec-fietsen, elektrische fietsen (tot 25 km/u), racefietsen en mountainbikes. Andere fietsen kunnen niet worden verzekerd. 
 • Uw fiets mag niet ouder zijn dan 1 jaar oud
 • U kunt ook vastgemaakte accessoires meeverzekeren, maar afneembare accessoires zijn niet te verzekeren. Bijvoorbeeld de fiets-gps valt hieronder. Verder zijn deelname aan wielerwedstrijden en slijtage van de fiets ook niet te verzekeren.
 • Wanneer er al schade aanwezig was voordat de verzekering inging bij opzet, grove schuld of nalatigheid wordt er niet verzekerd.
 • Er vindt een waardevermindering plaats van uw fiets en meeverzekerde accessoires. De DVV gaat uit van een waardevermindering van 1,25% per maand vanaf de 13e maand nadat de fiets is gekocht.

Dekking omnium fietsverzekering

 • Fiets gestolen, in dit geval wordt er een bedrag uitgekeerd rekening houdend met de waardevermindering van uw fiets.
 • Beschadiging fiets, hieronder valt valschade, poging tot diefstal, vandalisme of een ongeval. Het gehele bedrag wordt uitgekeerd wanneer de schade hoger is dan 100 euro. Wanneer de schade lager dan 100 euro is wordt er niet vergoed.

Fietsbijstand DVV

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de gratis DVV fietsbijstandverzekering  Als loyale DVV klant wordt u namelijk beloond. U wordt beloond als u minstens 1 product hebt bij DVV verzekeringen in 3 van de 4 van de volgende categorieën: brand, auto, familiale en/of levensverzekering. Meer informatie vind u in de algemene voorwaarden voor gratis fietsbijstand. Wanneer u niet in aanmerking komt voor de gratis fietsbijstand kan u een offerte aanvragen om de betalende DVV fietsbijstand verzekering af te sluiten. 

Wanneer u niet meer verder kunt fietsen vanwege problemen met uw fiets is de DVV er voor u. U kunt de DVV 24/7 bereiken, er wordt zo snel mogelijk gezorgd dat U een vervangende fiets krijgt. Wanneer dit niet per direct mogelijk is wordt u naar huis of naar een fietsenmaker gebracht. Wanneer uw fiets gestolen is wordt u naar uw verblijfplaats gebracht. U kunt hier 3x per jaar gebruik van maken per jaar. De hulp kan u inschakelen bij pech, diefstal, vandalisme of wanneer u een ongeval heeft gehad en hierna niet meer verder kunt fietsen. In België en Luxemburg kan u hulp inschakelen wanneer u 1 km van uw verblijfplaats verwijderd bent. Verder kan het tot maximaal 50km over de grens met Nederland, Duitsland en Frankrijk. Het kan voorkomen dat u te maken krijgt met diefstal met geweld. Wanneer er in dit geval psychologische bijstand nodig is wordt dit vergoed tot maximaal 5 sessies. Er zijn natuurlijk uitzonderingen en bepaalde eisen die bij een DVV fietsbijstand komen kijken. De belangrijkste punten zijn hieronder opgesomd:

 • De volgende fietsen vallen onder de verzekering: stadsfietsen, racefietsen, plooifietsen, bakfietsen, elektrische fietsen, mountainbikes, driewielers en zelfs bromfietsen tot 125 cc.
 • Wanneer er een probleem voorkomt met accu’s van elektrische fietsen die niet genoeg opgeladen zijn wordt er niet vergoed.
 • Geen vergoeding als de schade al aanwezig is voordat de verzekering ingaat.
 • Geen vergoeding bij overvloedig gebruik van geneesmiddelen, drugs of andere verdovende en opwekkende middelen, waaronder dronkenschap.
 • Als je onvoorzichtig bent geweest wordt er niets vergoed. U moet zelf normale maatregelen nemen om schade te voorkomen.
 • Verder valt deelname aan wedstrijden en schade door natuurrampen niet onder de fietsbijstand.

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid elektrische fiets DVV

Deze verzekering dekt uw aansprakelijkheid bij een ongeval. Alle lichamelijke en materiële schade aan anderen wordt vergoed. Een aansprakelijkheidsverzekering kan ook verplicht zijn, dit geldt voor elektrische fietsen waar de motor werkt zonder trappen. In dit geval is een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid verplicht. De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid is niet verplicht voor normale elektrische fietsen. Deze elektrische fietsen voldoen aan de volgende eisen:

 • De motor werkt niet zonder dat u moet trappen.
 • Maximale snelheid van 25 km per uur.
 • Maximaal vermogen van 250 watt.

Indien u extra bescherming wenst, kan u de basiswaarborg aanvullen door te kiezen voor de optie ‘Lichamelijke Ongevallen’. Hier worden uw medische kosten terugbetaald of u ontvangt een uitkering bij overlijden of invaliditeit. U kunt ook kiezen voor de optie Rechtsbijstand. Dan worden de kosten van een juridische verdediging betaald. Er zijn natuurlijk uitzonderingen en bepaalde eisen die bij een Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Elektrische Fiets komen kijken. De belangrijkste punten zijn hieronder opgesomd:

 • De schade aan uw eigen elektrische fiets wordt niet vergoed. 
 • Geen vergoedingen wanneer er wordt deelgenomen aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of wedstrijden.
 • De maximale vergoeding per vervoerde persoon voor schade aan uw persoonlijke kleren en bagage is € 2.478,94 .
 • Er wordt geen rechtsbijstand aangeboden voor contractuele geschillen onder de € 150,-. Dit geldt ook voor de zuiver contractuele geschillen over de herstelling of het onderhoud.
 • Uw verzekering wordt geschorst wanneer deze niet betaald is en u komt dan ook niet langer in aanraking voor een vergoeding bij schade.

DVV fietsverzekering algemene voorwaarden

DVV fietsverzekering Omnium voorwaarden

DVV fietsbijstand voorwaarden

Gratis fietsbijstand algemene voorwaarden

DVV de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid elektrische fiets voorwaarden

 

vanaf € 3,70 p/m